Jul försäljning

Mycket av sakerna jag tillverkade inför julen blev klara någon dag före försäljningarna och av vissa produkter har jag endast kvar bilder. Nedan samlat en del av dem.